Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8/3 ως και την Παρασκευή 19/3/2021 θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021.  Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ. Αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το σχολείο πριν από την προσέλευσή τους.

Σχετικά έγγραφα:

Υπόδειγμα αίτησης

Παράρτημα αίτησης για τα μουσικά τμήματα

Εγκύκλιος

Το ΦΕΚ της απόφασης

Ομάδες προσανατολισμού, επιστημονικά πεδία και εξεταζόμενα μαθήματα

 

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)

Οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) δύνανται να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 02-01-2021 έως 31-03-2021 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/katauesh_da_idioti. Σας ενημερώνουμε ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 31-3-2021 και ότι για την κατάθεση του δελτίου πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές να έχουν εκδόσει ΑΦΜ και να διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 (μόνο για μαθητές)

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, από 25 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ θα υποβάλλετε την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στη σχολική σας μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.

Με την Αίτηση – Δήλωση ο/η μαθητής/ρια δηλώνει: 

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 

β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί 

γ) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α

- για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ. 

- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 

- για τα ΤΕΦΑΑ. 

Η δήλωση για το στοιχείο γ) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική.

Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Μετά την υποβολή της δεν  τροποποιείται ούτε διορθώνεται. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν φέτος με νεότερες οδηγίες αργότερα θα επιβεβαιωθούν όλες οι υποβληθείσες Αιτήσεις –Δηλώσεις.

 

Το υπόδειγμα της Α-Δ 

-Οι δύο σελίδες 

«ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021» και η σελίδα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ -2021» αφορούν όλους τους μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ. 

- Αντίθετα, οι 2 σελίδες 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής» και η σελίδα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, αφορούν μόνο όσους μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα, δηλαδή το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Γενικά οι μαθητές/ριες υποβάλλουν (αποστέλλουν)  με email) την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο χωρίς δικαιολογητικά. Με νεότερες οδηγίες αργότερα θα ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων μόνο με την επίδειξη ταυτότητας (ελληνικής ή ξένης) / διαβατηρίου (ελληνικού ή ξένου) ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους.

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Συνημμένα έγγραφα:

Πίνακας επιστημονικών πεδίων και εξεταζόμενων μαθημάτων

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Αίτηση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής μόνο για τα 3 τμήματα Μουσικών Σπουδών

Κατάλογος μουσικών οργάνων για τα 3 τμήματα Μουσικών Σπουδών

Διευκρίνιση σχετικά με την ώρα προσέλευσης και τον αγιασμό

Η ώρα προσέλευσης των μαθητων τη Δευτέρα 14/9 παραμένει η 9:30 καθώς ο αγιασμός έχει κανονιστεί για τις 10:00. Όσοι μαθητές επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο (πχ ανωτέρα βία, αδυναμία παραμονής του μαθητή στο σπίτι κλπ) να προσέλθουν στο σχολείο νωρίτερα, μπορούν να προσέλθουν στις 8.15. Οι μαθητές αυτοί θα απασχοληθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Ενημερωτικό υλικό από τον ΕΟΔΥ ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω υλικό του ΕΟΔΥ με θέμα «Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19». ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Checklist για μαθητές

Checklist για γονείς

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας

Πως μιλώ σε παιδιά και εφήβους για τον COVID19

Ενημέρωση για τον αγιασμό 2020-21

Ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/9. Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο στις 09.30. Οι μαθητές παρακαλούνται να έχουν μαζί τους μάσκα (η χρήση της είναι υποχρεωτική στους χώρους του σχολείου), ένα σακουλάκι για την αποθήκευση της μάσκας όταν δε χρησιμοποιείται καθώς και μια τσάντα ή ανθεκτική σακούλα καθώς την ίδια μέρα θα γίνει η διανομή των βιβλίων.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Υπουργική Απόφαση Φ. 251 / 79431 /Α5 για την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων.

Προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Όλοι οι υποψήφιοι από την 16-6-2020 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που
αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Ενημέρωση για τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, οι τοποθεσίες, οι προθεσμίες και οι οδηγίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ. Διαβάστε το έγγραφο εδώ.

Εξεταστικό κέντρο για το μάθημα των Αγγλικών

Σας ενημερώνουμε ότι ως εξεταστικό κέντρο για το μάθημα των Αγγλικών για τους μαθητές μας ορίζεται το 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου (Μικράς Ασίας 89, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233 τηλ. 210-6840034/210-6898394, φαξ: 210-6857685)

Προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.

Το πληρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ. Διαβάστε εδώ το κείμενο του δελτίου όπου αναγράφονται και οι σχετικές προθεσμίες.

Προκήρυξη για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Διαβάστε το κείμενο της προκήρυξης εδώ (βλ και παράρτημα) όπου αναγράφονται και οι σχετικές προθεσμίες.

Διακρίσεις μαθητών του σχολείου μας στην ξιφασκία

O μαθητής μας και μέλος του Α.Ο. "Απόλλων" Βριλησίων, Καλουτάς Φίλλιπος του Γεωργίου κατέλαβε στο άθλημα της Ξιφασκίας:
1. Την Τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο στα ατομικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στις 11/1/2020.
2. Την Δεύτερη θέση και το Ασημένιο μετάλλιο στα ομαδικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στις 12/1/2020.

O μαθητής μας και μέλος του Α.Ο. "Απόλλων" Βριλησίων, Μαρτίνος Δημήτριος κατέλαβε στο άθλημα της Ξιφασκίας:
1. Την Δεύτερη θέση και το Ασημένιο μετάλλιο στα ομαδικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στις 12/1/2020.
2. Την Τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο στα ατομικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών στις 15/2/2020.
3. Την Τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο στα ομαδικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών στις 16/2/2020.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας
(ΕΟΞ) στο Ο.Α.Κ.Α..

 

Joomla templates by a4joomla